За мен

Доц. Георги Йорданов е народен представител в 44-то Народно събрание.
 

Завършва дентална медицина във факултета по стоматология в Медицински университет в Пловдив. Има още 3 придобити специалности - по социална медицина и здравен мениджмънт, орална образна диагностика и обща стоматология; специализация по мениджмънт на здравното осигуряване в Германия и по мениджмънт на болнични заведения - САЩ; магистратура по здравен мениджмънт; има защитена научна степен "доктор" и хабилитация за ст.н.с. ІІ ст./доцент. Научни трудове - 53.

Бил е общински съветник - два мандата и е оглавявал комисията по здравеопазване при Пловдивския общински съвет, както и ръководител на катедра ОДДАФ в МУ, ФДМ - Пловдив. Бил е изпълнителен директор на "МБАЛ - Пловдив" АД , управител на МБАЛ "Св. Мина", както и директор на РЦЗ-Пловдив.

Владее английски и руски език.

доц. Георги Йорданов създаде публикация
2017
доц. Георги Йорданов създаде публикация
2017

Публикации

ПЛОВДИВСКИ БОЛНИЦИ, РЗИ И БЛС ЗАСТАВАТ ЗАД ИДЕЯТА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК
ПЛОВДИВСКИ БОЛНИЦИ, РЗИ И БЛС ЗАСТАВАТ ЗАД ИДЕЯТА ЗА...
Публикация
СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Публикация
доц. Георги Йорданов създаде статус
2017
Уролози в УМБАЛ „Пловдив“ спасиха ...
доц. Георги Йорданов създаде публикация
2017
доц. Георги Йорданов създаде публикация
2014
доц. Георги Йорданов създаде статус
2014
Благороден, красив и вълнуващ жест, реализиран с много талант и посветен на страдащите от множествена склероза. http://plovdivlive.com/?q=news&newsid=12838