Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Доц. Георги Йорданов е изпълнителен директор на МБАЛ "Пловдив".

Завършва дентална медицина във факултета по стоматология в Медицински университет в Пловдив. Има още 3 придобити специалности - по социална медицина и здравен мениджмънт, орална образна диагностика и обща стоматология; специализация по мениджмънт на здравното осигуряване в Германия и по мениджмънт на болнични заведения - САЩ; магистратура по здравен мениджмънт; има защитена научна степен "доктор" и хабилитация за ст.н.с. ІІ ст./доцент. Научни трудове - 53.

Бил е общински съветник - два мандата и е оглавявал комисията по здравеопазване при Пловдивския общински съвет, както и ръководител на катедра ОДДАФ в МУ, ФДМ - Пловдив. Бил е изпълнителен директор на "МБАЛ - Пловдив" АД и в периода 2005-2009 г.; управител на МБАЛ "Св. Мина", както и директор на РЦЗ-Пловдив. Владее английски и руски език.

Опит

Работи
4000, Пловдив, бул. България 234
35932959221
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 17:00

Вторник

08:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Петък

08:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща дентална медицина
Дентална медицина (стоматология)

Специалности

Обща дентална медицина
Дентална медицина (стоматология)

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели