Опит

5500, Ловеч, България, ул. "Съйко Съев" № 27 Поликлиника ет. 3 к-т 42
35968667343
Работен график - 09ч.-14 ч. в непочивни дни и по всяко време по спешност - мед. прегледи и коремни ехографии.
Платен прием
Работи с осигурител