Образование

Вътрешни болести
Икономика на здравеопазването
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Икономика на здравеопазването

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

френски
английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb