За мен

Дентален лекар

Завършил Дентална медицина в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
ет. 3, к-т 23
Платен прием