За мен

Д-р Стефан Петков е специалист по дентална медицина.

Завършил е Факултет по дентална медицина в Пловдив. Управител е на Амбулатория за извънболнична дентална помощ в Плевен.