За мен

Д-р Мишел Озиолор е началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ "Св. Иван Рилски" - град Разград

Д-р Мишел Озиолор е началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ "Св. Иван Рилски" - град Разград

Роден е на 29.08.1960г. в гр.Бейрут, Ливан. През 1987 година завършва Медицинската академия в гр.София. Започва работа в МБАЛ „ Св.Иван Рилски ”- Разград през март 1989 г. Специалност "Акушерство и гинекология" придобива през 1997 г. 

От 01.01.2002 г. е старши лекар на отделение по акушерство и гинекология, а от 07.07.2010 г. началник на отделението.

Квалификационни степени: 

Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза, Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, Ехографска диагностика в акушерство и гинекология, Диагностична лапароскопия в гинекологията, Здравен мениджмънт.

Отделението по акушерство и гинекология е с II ниво на компетентност, разполага с 28 легла, разпределени заприем на раждащи жени ; акушерски стационар с родилна зала, зала за следродови грижи и грижи за новороденото; стационарна гинекологична дейност и стационар със структура по патологична бременност

Опит

7200, Разград, България, ул. Коста Петров 2
35984624321
Отделението по акушерство и гинекология е разполага с 28 легла, разпределени за прием на раждащи жени ; акушерски стационар с родилна зала, зала за следродови грижи и грижи за новороденото; стационарна гинекологична дейност и др.
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител