За мен

Д-р Гешева е лекар специалист в отделение нуклеарна медицина при " КОЦ- Стара Загора" ЕООД

Д-р Гешева завършва медицина 1996г.  в ТУ- гр. Стара Загора. Специализация получава в СБАЛО  гр. София. От 2002г. до момента работи в отделение нуклеарна медицина при " КОЦ- Стара Загора" ЕООД. Взима участие в международни конференции по нуклеарна медицина и онкология.