За мен

специалност – НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Завършила е Медицина в МУ - гр.Варна

Придобива специалност "Неврология" в МУ - гр.София