За мен

 

Д-р Керезова е лекар в отделението по гастроентерология в МБАЛ "Медлайн Клиник", гр. Пловдив.
Завършва медицина през 2013г в  МУ- Пловдив като по време на следването си работи като мед. сестра в различни  лечебни заведения - МБАЛ "Св. Каридад", МБАЛ "Св. Иван Рилски".

След завършването си работи година и половина като лекар-ординатор в Спешно-приемно отделение към УМБАЛ "Пловдив".

През 2014 г. е зачислена като редовен специализант в отделението по гастроентерология в МБАЛ "Медлайн Клиник" с ръководител на специализацията- Д-р Апостол Георгиев.