За мен

.

Началник на Клиника по оториноларингология в МВР болница

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
35929811408
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb