За мен

Началник отделение, специалист "Урология"

Началник отделение, специалист "Урология"

През 1981 г. завършва медицина във ВМИ гр. Плевен

От 1981 г. до 1982 г. работи в с. Самоводене като участъков лекар

От 1982 г. работи в ОРБ - Велико Търново като ординатор, а по-късно като старши лекар в Урологично отделение

От 2001 г. е Началник Урологично отделение

Притежава квалификации по "Ендоурология", "Спешна урология", "Детска урология", "Екстракорпорална литотрипсия" и др.