За мен

Проф. Емил Паскалев е началник на Клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска болница.

Образование:

висше медицинско, 1982-1988
Висш медицински институт, гр. Плевен

Специалности:
1994 – вътрешни болести
1996 – нефрология
2009 – здравен мениджмънт

Професионален опит:
1988-1992 – Общинска болница, гр. Червен бряг
Бърза медицинска помощ
Вътрешно отделение
Център по хемодиализа
Пост: ординатор
1992-1998 - Александровска болница – София, Клиничен център по диализа
Пост: асистент; ст. асистент; гл. асистент
1999 - до сега – Александровска болница – София, Клиника по нефрология и трансплантация
Пост: гл. асистент;
2004 - доцент;
2012 - професор

Научни интереси:
консервативна нефрология;
бъбречна трансплантация;
диализа;
имуносупресивна терапия;
инструментални методи в нефрологията;
усложнения на бъбречната трансплантация;
хронично бъбречно заболяване;
ренална анемия;
редки бъбречни заболявания;
хемодиализно лечение;
усложнения при пациенти на хемодиализно лечение;
временен съдов достъп за хемодиализа

Членство:
Българско нефрологично дружество; EDTA-ERA; ISN; ISOT; ESOT
Дисертационен труд:
2000 г. - „Върху някои аспекти на хранителния статус при пациенти на периодично хемодиализно лечение за определяне на малнутрицията и възможностите за парентералното и лечение”
Научна степен:
Доктор по медицина – 2000 г.;
Доктор на медицинските науки – 2009 г.
Научно звание:
Доцент – 2004 г.;
Професор – 2012 г.

Чужди езици:
английски, руски

Специализации:
Мадрид (Испания) – бъбречна тансплантация,
Лион (Франция) – бъбречна трансплантация,
Вюрцбург (Германия) – хронично бъбречно заболяване и редки болести в нефрологията,
Хановер (Германия) – бъбречна трансплантация.

Пост:
Началник Клиника по нефрология и трансплантация – 2012 г.
Ръководител на Катедра по нефрология, Медицински Университет – София – 2012 г.
Председател на Българско нефрологично дружество – 2012 г.

проф. Емил Паскалев създаде публикация
2017
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2017

Публикации

4 редки заболявания бяха един от акцентите на Конференцията по нефрология 2017
4 редки заболявания бяха един от акцентите на Конфер...
Публикация
Пациент с рядка болест може да живее пълноценно при навременна диагноза и адекватно лечение
Пациент с рядка болест може да живее пълноценно при ...
Публикация
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2017
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2016
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2016
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2015
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2015
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2015
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2015
проф. Емил Паскалев създаде публикация
2015