За мен

Проф. Емил Паскалев е началник на Клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска болница.

Образование:

висше медицинско, 1982-1988
Висш медицински институт, гр. Плевен

Специалности:
1994 – вътрешни болести
1996 – нефрология
2009 – здравен мениджмънт

Професионален опит:
1988-1992 – Общинска болница, гр. Червен бряг
Бърза медицинска помощ
Вътрешно отделение
Център по хемодиализа
Пост: ординатор
1992-1998 - Александровска болница – София, Клиничен център по диализа
Пост: асистент; ст. асистент; гл. асистент
1999 - до сега – Александровска болница – София, Клиника по нефрология и трансплантация
Пост: гл. асистент;
2004 - доцент;
2012 - професор

Научни интереси:
консервативна нефрология;
бъбречна трансплантация;
диализа;
имуносупресивна терапия;
инструментални методи в нефрологията;
усложнения на бъбречната трансплантация;
хронично бъбречно заболяване;
ренална анемия;
редки бъбречни заболявания;
хемодиализно лечение;
усложнения при пациенти на хемодиализно лечение;
временен съдов достъп за хемодиализа

Членство:
Българско нефрологично дружество; EDTA-ERA; ISN; ISOT; ESOT
Дисертационен труд:
2000 г. - „Върху някои аспекти на хранителния статус при пациенти на периодично хемодиализно лечение за определяне на малнутрицията и възможностите за парентералното и лечение”
Научна степен:
Доктор по медицина – 2000 г.;
Доктор на медицинските науки – 2009 г.
Научно звание:
Доцент – 2004 г.;
Професор – 2012 г.

Чужди езици:
английски, руски

Специализации:
Мадрид (Испания) – бъбречна тансплантация,
Лион (Франция) – бъбречна трансплантация,
Вюрцбург (Германия) – хронично бъбречно заболяване и редки болести в нефрологията,
Хановер (Германия) – бъбречна трансплантация.

Пост:
Началник Клиника по нефрология и трансплантация – 2012 г.
Ръководител на Катедра по нефрология, Медицински Университет – София – 2012 г.
Председател на Българско нефрологично дружество – 2012 г.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Нефрология

Специалности

Нефрология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb