Последователи
д-р Янка Темелкова
д-р Вероника Андреева
д-р Кериме Мехмед Мехмед
д-р Гинка  Пенева
д-р Гинка Пенева
Общопрактикуващ лекар
Петър Димитров Георгиев
д-р Ирена Асенова
Божидара Миткова
Божидара Миткова
Студент по медицина
д-р Виолета Желева
д-р Борче Николовски
д-р Янита Кабадиева
д-р Лиляна Данаилова
д-р Анна  Карафилоска
ЙОРДАНКА СТАНИЛОВА
ЙОРДАНКА СТАНИЛОВА
Клинична хематология
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
д-р Грета данкова
1 2 3