За мен

Д-р Койчев лекар специалист пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести. Главен асистент, преподавател на студенти по медицина в ТУ- гр. Стара Загора- Медицински Факултет.

Д-р Койчев завършва медицина 1992г. в ВМИ- гр. София. От 1994г. работи в Медицински факултет на ТУ- гр. Стара Загора последователно като асистент, Старши и Главен Асистент. Преподавател на студенти по медицина 3-ти курс. Работи в МБАЛ Проф. Стоян Киркович / Университетска/ - белодробно отделение.

Придобити специалности: вътрешни болести и белодробни болести.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Д-р Тодор Стоянович
359885631540
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител