За мен

Д-р Йосифов е лекар специалист хирургия щитовидна жлеза, гърда и хирургия на храносмилателния тракт

Д-р Йосифов завършва медицина в ТУ- гр.Стара Загора 1988г.

Своята специализация  хирургия придобива 1999г. От 25 г. работи в МБАЛ Проф. Стоян Киркович, гр. Стара Загора.