За мен

Завършила ВМИ-Плевен, а специалност по УНГ-болести придобива в София.

Допълнителни курсове и квалификации, аудиометрия.