За мен

Специализант по Кардиология - 3 г Докторант по Кардиология на тема Кардиоваскуларен риск при пациенти с ХБЗ

Специализант по Кардиология - 3 г
Докторант по Кардиология на тема Кардиоваскуларен риск при пациенти с ХБЗ