За мен

Специализант по Кардиология - 3 г Докторант по Кардиология на тема Кардиоваскуларен риск при пациенти с ХБЗ

Специализант по Кардиология - 3 г
Докторант по Кардиология на тема Кардиоваскуларен риск при пациенти с ХБЗ

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432226
Платен прием
Работи с осигурител