За мен

Проф. д-р Дико Бошнаков, дмн, началник на Клиника по ортопедия и травматология, зам.-председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Анна - Варна" АД

Специалист по ортопедия и травматология.