За мен

Андрей Маринович Йотов е роден на 18.03.1960 г.; гр. Орджоникидзе, Русия.

Завършва медицина в София (1983 г.). Придобива специалност по ортопедия и травматология (1991 г.). Работи като: участъков лекар в Здравна служба гр. Обзор (1983 - 1986 г.); научен сътрудник в Секцията по спешна травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1986 г.); зав. Клинично отделение в Ш-та клиника по спешна травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1992 - 1991 г.), началник на П-ра клиника по ортопедична травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1999-2006 г.); научна и образователна степен "доктор по медицина" (1997 г.), старши научен сътрудник II степен (1998 г.), научна степен "доктор на науките" (2011 г.); професор (2012 г.). От 2006 г. началник на Катедра по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия. Специализирал е колянна хи­рургия в Германия; спешна меди­цина във Филаделфия, САЩ: опе­ративно лечение на фрактури­те в Давос, Швейцария, и др. Ав­тор на над 170 научни труда и публикации. Председател на Софийското научно дружество по ортопедия и травматология (1999 – 2002), от 2002 г., Зам. председател на Българското научно дружество по ортопедия и травматология /ВОТА/, от 2003 г. зам. Председател на Българска асоциация по остеосинтеза; Член на редколегиите на сп. "Ортопедия и травматология", "Спешна медицина" и "Медицински преглед"; член на Федерацията на Европейските ортопедо-травматологични дружества (ЕРО&Т); член на Европейската асоциация по спешна хирургия и травма (ЕАЕ5).

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
35929225360
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb