За мен

Д-р Кирова е Началник Диагностично-консултативни кабинети и звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания

Д-р Кирова  завършва ВМИ гр. Пловдив 1985г. Придобива специалност Социална медицина през 1991г. и Мениджмънт в здравеопазването през 2002г. Към настоящия  момент е Началник  Диагностично-консултативни кабинети и звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания при "КОЦ-Стара Загора" ЕООД.