За мен

Д-р Божкова е лекар в Отделение Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Божкова завършва медицина в МА- гр.София 1983г. Придобива специализация 1990г в гр. София. Д-р Божкова е лекар в Отделение Анестезиология и интензивно лечение.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
35942614187
Работи с осигурител