За мен

Д-р Петров е във вътрешно отделение в медицински комплекс "Св. Иван Рилски" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. 

Работил е в Стралджа, Ямболска област. След това в продължение на 37 г. работи в Транспортна болница в Пловдив, където се песнионира през 2004 г. След това започва работа в МБАЛ "Св. Иван Рилски".

През 1980 г. защитава специалност по вътрешни болести, а от 1990 г. придобива и специалност по нефрология. Има редица следдипломни специализации по ултразвукова диагностика на коремни органи.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Левски 144
35932811296
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Вътрешни болести

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb