За мен

Д-р Елена Дякова е водещ специалист по кожни и венерически заболявания в Пловдив. Практикува в индивидуална специализирана практика в центъра на града.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. Практикува като специалист по дерматовенерология повече от 25 години.

В продължение на 18 г. е била управител на Кожно-венерическия диспансер в Пловдив. Там даваше консултации и проследяваше състоянието на ХИВ позитивни пациенти. Има множество следдипломни квалификации. 

Наградена е с почетен диплом от Българското дерматологично дружество.