Опит

5800, Плевен, България, гр. Плевен,ул. Хан Кубрат 1, ет 3.
359888644011
Платен прием
Работи с осигурител
Защо тестваме слуха?
Защо тестваме слуха?

Нормален ли е слухът? Каква е степента на загуба на слуха? Какъв е вида загуба на слуха ?Здравейт...

Защо тестваме слуха ?
Защо тестваме слуха ?

“Тестовете не са безпогрешни, те са само толкова добри, колкото тези, които ги извършват и интерп...

Публикации

Защо тестваме слуха?
Защо тестваме слуха?
Публикация
Защо тестваме слуха ?
Защо тестваме слуха ?
Публикация