За мен

Д-р Шунанов е лекар в Отделение образна диагностика при " КОЦ-Стара Загора"

.