За мен

Завършила е ВМИ-Плевен, а специализация получава в София.

Има придобити допълнителни квалификации и преквалификации.