За мен

Завършва МУ-Плевен, специализира хирургия в Клиника по хирургия при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, както и в Брюкселски свободен университет.

Завършва курсове по долна ендоскопия, коремна ехография и лапаросокпска хирургия. Интереси в областта на колопроктологията и роботизираната хирургия.