За мен

Завършва МУ-Плевен, специализира хирургия в Клиника по хирургия при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, както и в Брюкселски свободен университет.

Завършва курсове по долна ендоскопия, коремна ехография и лапаросокпска хирургия. Интереси в областта на колопроктологията и роботизираната хирургия. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359889803619
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител