Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Началник на Лаборатория по хематология, клинична химия, хормонална диагностика и спешни анализи.
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

08:00 - 15:00

Сряда

08:00 - 15:00

Четвъртък

08:00 - 15:00

Петък

08:00 - 15:00

Платен прием
Работи с осигурител
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Резюме: Доказана е необходимостта от точен лабораторен маркер за диагностицирането на миокардната...

Публикации

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
Публикация