Публикации

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
Публикация
д-р Зорка Начева Рамшева създаде публикация
2014
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Резюме: Доказана е необходимостта от точен лабораторен маркер за диагностицирането на миокардната...