За мен

Проф. д-р Боряна Делийска, д.м.н., е началник на Клиниката по нефрология в УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ». От 1983 г. работи като нефролог. Специалност по нефрология и вътрешни болести

През 1999 защитава научна и образователна степен „доктор” и през 2000 г. се хабилитира като доцент в Първа нефрологична клиника. От 2001 е началник на клиниката. През 2009г. защитава научна степен „Доктор на медицинските науки” и от 2012 г. е професор по нефрология.

Член на Българското дружество по нефрология, като от 1988 е в Управителния съвет, член на Европейската асоциация по диализа и трансплантация, на Европейската бъбречна асоциация, на Световното дружество по нефрология.

Проф. Делийска е външен експерт към НЗОК, член на комисии към Ректората на МУ, към Министерството на здравеопазването, към Министерството на образованието.

Член е на редакционните колегии на няколко списания.

Многократно е специализирала в университетски клиники в Германия-Мюнхен, Йена, Ерланген, където е изнасяла и лекции.

Владее английски, немски, руски, италиански

Има над 160 публикации в чужди и български списания, автор на няколко книги.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432197
Извършване на консултативни прегледи при болни с бъбречни заболявания-възпаление, отоци, хипертония, подагра, диабет, бъбречна недостатъчност, хематурия, бъбречни аномалии, нефролитиаза и др.
Платен прием
2016
Хиперурикемия при болни с хронични гломерулонефрити (ВИДЕО)
default image
Хиперурикемия при болни с хронични гломерулонефрити (ВИДЕО)

Хиперурикемия при болни с хронични гломерулонефрити е особено актуална тема. С кои състояния върв...

2016
Възможности за ранно откриване на хроничната бъбречна недостатъчност
default image
Възможности за ранно откриване на хроничната бъбречна недостатъчност

Болните с хронична бъбречна недостатъчност  (ХБН) се увеличават в целия свят, поради което ранн...

Публикации

Хиперурикемия при болни с хронични гломерулонефрити (ВИДЕО)
Публикация
Хиперурикемия при болни с хронични гломерулонефрити (ВИДЕО)
Възможности за ранно откриване на хроничната бъбречна недостатъчност
Публикация
Възможности за ранно откриване на хроничната бъбречна недостатъчност
2015
Кога пациентът има нужда от провеждане на пункционна бъбречна биопсия
default image
Кога пациентът има нужда от провеждане на пункционна бъбречна биопсия

Пункционната бъбречна биопсия (ПББ) е изследване, въведено в световната нефрологична практика пре...

2015
ДИЕТОЛЕЧЕНИЕ ПРИ БЪБРЕЧНО-КАМЕННАТА БОЛЕСТ
default image
ДИЕТОЛЕЧЕНИЕ ПРИ БЪБРЕЧНО-КАМЕННАТА БОЛЕСТ

Броят на болните с нефролитиаза /БКБ/ нараства, като в Европа, САЩ и в Азия той се е увеличили дв...