Последователи
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Яна Бистрева
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Надежда  Пенева
д-р Борислава  Железарова
Д-р Рени  Михайлова-Великова
gaby atanasova krasteva
gaby atanasova krasteva
Студент по медицина
Петър Димитров Георгиев
д-р Мария  Дешкова
д-р Мария Дешкова
Очни болести / Офталмология
д-р Лъчезар Арабаджиев
Едис Конедарева
Едис Конедарева
Студент по медицина
д-р Грета данкова
1 2