За мен

Специализации - Основен курс по анестезиология и реанимация - Катедра по анестезиология и реанимация - МУ, София – 1981 г.; Нуклеарна медицина – 1993 г., Италия

  • Година на завършване на медицина – 1974 г.
  • Специалност – неврология от 1979 г. 
  • Защитена дисертация – 1979 г. 
  • Специализации - Основен курс по анестезиология и реанимация - Катедра по анестезиология и реанимация - МУ, София – 1981 г.; Нуклеарна медицина – 1993 г., Италия
  • Публикации – 110 бр.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител