За мен

Председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Проф. Екатерина Титянова е невролог, доктор на медицинските науки, възпитаник на Висшия медицински университет – София. 

Академичната й кариера започва през 1983 г. като асистент по неврология в Катедрата по неврология на Медицинска академия – София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при УСБАЛНП "Свети Наум" ЕАД и на лаборатория по клинична невросонография. 

През 1990 г. придобива образователна и научна степен "доктор", а през 2007 г. – научната степен "доктор на науките". От 2003 г. е доцент, а от 2009 г. – професор по неврология. От 2005 г. е ръководител на клиника "Функционална диагностика на нервната система" при ВМА – София. 

Проф. Титянова е автор и съавтор на 10 монографии и учебници и на над 140 публикации у нас и в чужбина. Специализирала е невросонология в Австрия и Германия, неврология – в САЩ, Австрия и Мексико, двигателен контрол и нарушения на походката – в САЩ и Финландия. 

Член е на редица национални и международни организации и фондации и е външен експерт на Националната здравноосигурителна каса. Координатор е на програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология за България. 

От 2005 г. е председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. От 2009 г. е заместник председател на фондация "Предпазване от мозъчни инсулти", член на изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология и на редакционния съвет на японското списание "Neurosonology". Носител е на престижни национални и международни научни награди

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
Невропластичност и мозъчна реорганизация
Невропластичност и мозъчна реорганизация

Невропластичността се определя като възможност на мозъка да се променя и адаптира спрямо значими ...

Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология
Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология

Уважаеми колеги и приятели,Изминалата 2013 година остана в историята с големия си успех, който по...

Публикации

Невропластичност и мозъчна реорганизация
Невропластичност и мозъчна реорганизация
Публикация
Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология
Започна Регионалният курс на обучение на Европейскат...
Публикация