За мен

Председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Проф. Екатерина Титянова е невролог, доктор на медицинските науки, възпитаник на Висшия медицински университет – София. 

Академичната й кариера започва през 1983 г. като асистент по неврология в Катедрата по неврология на Медицинска академия – София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при УСБАЛНП "Свети Наум" ЕАД и на лаборатория по клинична невросонография. 

През 1990 г. придобива образователна и научна степен "доктор", а през 2007 г. – научната степен "доктор на науките". От 2003 г. е доцент, а от 2009 г. – професор по неврология. От 2005 г. е ръководител на клиника "Функционална диагностика на нервната система" при ВМА – София. 

Проф. Титянова е автор и съавтор на 10 монографии и учебници и на над 140 публикации у нас и в чужбина. Специализирала е невросонология в Австрия и Германия, неврология – в САЩ, Австрия и Мексико, двигателен контрол и нарушения на походката – в САЩ и Финландия. 

Член е на редица национални и международни организации и фондации и е външен експерт на Националната здравноосигурителна каса. Координатор е на програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология за България. 

От 2005 г. е председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. От 2009 г. е заместник председател на фондация "Предпазване от мозъчни инсулти", член на изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология и на редакционния съвет на японското списание "Neurosonology". Носител е на престижни национални и международни научни награди

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
акад. Екатерина Титянова, дмн създаде публикация
2015
Невропластичност и мозъчна реорганизация
Невропластичност и мозъчна реорганизация

Невропластичността се определя като възможност на мозъка да се променя и адаптира спрямо значими ...

акад. Екатерина Титянова, дмн създаде публикация
2014
Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология
Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология

Уважаеми колеги и приятели,Изминалата 2013 година остана в историята с големия си успех, който по...

Публикации

Невропластичност и мозъчна реорганизация
Невропластичност и мозъчна реорганизация
Публикация
Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология
Започна Регионалният курс на обучение на Европейскат...
Публикация