За мен

рентгенолог

Завършила медицина в МУ - гр.София

Придобива специалност "Рентгенология" в МУ - гр.София