За мен

рентгенолог

Завършила медицина в МУ - гр.София

Придобива специалност "Рентгенология" в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Възраждане 13
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 20:00

Вторник

14:00 - 20:00

Сряда

14:00 - 20:00

Четвъртък

14:00 - 20:00

Петък

14:00 - 20:00

Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:00

Вторник

07:30 - 14:00

Сряда

07:30 - 14:00

Четвъртък

07:30 - 14:00

Петък

07:30 - 14:00

Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb