За мен

Педиатър

Завършва медицина в МУ – гр. Варна през 1983г. 

Придобива специалност "Педиатрия" в МУ - гр.София през 1989г. 

Работила е в Детско отделение на МБАЛ Бургас.