Последователи
Мариела Даскалова
д-р Малин Спасов
д-р Малин Спасов
Общопрактикуващ лекар
д-р Янита Кабадиева
д-р Ангел Георгиев
д-р Веселина  Караславова
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Йорданка Петкова
д-р Йорданка Петкова
Кожни и венерически болести
д-р Татяна Михова
д-р Татяна Михова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Златка Чолакова
д-р Михаил Колев
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
д-р Димитър Батоев
д-р Димитър Батоев
Акушерство и гинекология
д-р Виолета Йорданова
д-р Виолета Йорданова
Обща дентална медицина
Искрен Пенков
д-р Мюстежеб  Щерев
д-р Антония Иванова
д-р Антония Иванова
Акушерство и гинекология
1 2