За мен

​Началник на Клиника по нервни болести при деца. Притежава специалност „Неврология" от 1986 г., профилната й специалност е „Детска неврология" - 2004 г.

Началник на Клиника по нервни болести при деца.

Притежава специалност „Неврология" от 1986 г., профилната й специалност е „Детска неврология" - 2004 г. Има над 190 публикации по проблемите на детските неврологични заболявания (епилепсии, мозъчно-съдови, генетични и дегенеративни на централната и периферна нервна система, главоболие), съавтор в монографии, учебници по неврология и педиатрия. Председател на Българското научно дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие.

Година на завършване на медицина – 1975 г.
Специалности: неврология от 1986 г.; детска неврология от 2004 г. 
Научна степен “доктор” – 1992 г. 
Научно звание “доцент” – 2001 г. 
Академична длъжност „професор”- 2013 г.
Публикации – 185 бр., 29 - в международни списания, 156 - в български списания, съавторство в монографии и учебници

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител