За мен

"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо." — Артур Шопенхауер

Опит

4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
Работи с осигурител
Нова терапия спира растежа при рак...
Нова терапия спира растежа при рак...
Нова терапия спира растежа при рак...