За мен

Аз съм клиничен психолог, невропсихолог, логопед. Давам консултации на деца и възрастни.

Завършила съм клинична психология и логопедия. По-специфичните ми интереси са в областта на невропсихологията. Имам опит като консултант в неврологични центрове, хосписи, учебни заведения и др.

Давам консултации на деца и възрастни при различни психологични проблеми. Извършвам невропсихологична диагностика и терапия (възстановяване на речта и висшите психични функции след инсулти, черепно-мозъчни травми и др.) Извършвам логопедична диагностика и терапия на деца и възрастни.

афазияк

Афазията представлява разпад на езиковата система вследствие на локални мозъчни увреди.Най честат...