За мен

Д-р Станджикова е началник на вътрешно отделение в Медицински комплекс "Св. Иван Рилски".

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. 

През 2000 г. придобива специалност по вътрешни болести, а 5 години по-късно взема специалност и по ендокринология. 

В продължение на 20 години работи в отделението по ендокриногия в МБАЛ "Пловдив". 

Има множество следдипломни курсове и специализации в областта на вътрешните болести и заболяванията на обмяната.