За мен

Д-р Илиев е собственик и съуправител на медицински комплекс "Св. Иван Рилски" в Пловдив. Дава консултации като кардиолог.

Завършва медицина в Пловдив. 

Работил е в клиниките по кардиология и по инвазивна кардиология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. След това в продължение на 2 г. работи в Националната кардиологична болница в София. 

Специализирал е сърдечна кардиофизиология в Япония, където защитава дисертация на същата тема. 

Извършва коронарографии, коронарна ангиопластика, компютърно-томографска ангиография.