За мен

Извършва ЕКГ, холтер ЕКГ, холтер кръвно налягане, ехокардиография, велотест

Извършва ЕКГ, холтер ЕКГ, холтер кръвно налягане, ехокардиография, велотест

Опит

7100, Бяла (Бяла), България, ул. Васил Левски 62
Платен прием
Работи с осигурител