За мен

Проф. М.Цонзарова има две специалности – детски болести и детска ревмокардиология. Работи в областта на вродените сърдечни малформации – естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивната диагностика и интервентната кардиология. Научно-преподавателска дейност.

Проф. д-р Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница - гр. Павликени. От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г. След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА. През 1991 г. е избрана за доцент. От 1995 до 2002 г. е началник отделение по детска кардиология към клиниката, а от 2003 г. е началник на клиника по детски болести и детска кардиология към Национална кардиологична болница - София. 

Има две специалности – детски болести и детска ревмокардиология.
Работи в областта на вродените сърдечни малформации – естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивната диагностика и интервентната кардиология.
Научно-преподавателска дейност: Има над 100 публикации и участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.
Създава програма за обучение по детска кардиология, организира и учавства в обучение на специализанти и студенти. Председател на комисия за придобиване на специалност по детска кардиология. Организира и ръководи „училище по детска кардиология” за детските кардиолози в страната.
Проф. Цонзарова е национален консултант по детска кардиология. Член на дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по интервентна кардиология, Българската педиатрична асоциация, европейската асоциация по детска кардиология (АЕРС), Европейското дружество по кардиология (ESC).
Председател е на УС на Асоциация „Детско сърце”- неправителствена организация за подкрепа на децата със сърдечни заболявания и техните семейства. Придобива степен професор през 2014 г.

проф. Маргарита Цонзарова създаде публикация
2014
Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни малформации
Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни малформации

Белодробната артериална хипертония (БАХ) при вродени сърдечни малформации (ВСМ) е една от формит...

Публикации

Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни малформации
Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечн...
Публикация