За мен

Проф. М.Цонзарова има две специалности – детски болести и детска ревмокардиология. Работи в областта на вродените сърдечни малформации – естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивната диагностика и интервентната кардиология. Научно-преподавателска дейност.

Проф. д-р Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница - гр. Павликени. От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г. След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА. През 1991 г. е избрана за доцент. От 1995 до 2002 г. е началник отделение по детска кардиология към клиниката, а от 2003 г. е началник на клиника по детски болести и детска кардиология към Национална кардиологична болница - София. 

Има две специалности – детски болести и детска ревмокардиология.
Работи в областта на вродените сърдечни малформации – естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивната диагностика и интервентната кардиология.
Научно-преподавателска дейност: Има над 100 публикации и участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.
Създава програма за обучение по детска кардиология, организира и учавства в обучение на специализанти и студенти. Председател на комисия за придобиване на специалност по детска кардиология. Организира и ръководи „училище по детска кардиология” за детските кардиолози в страната.
Проф. Цонзарова е национален консултант по детска кардиология. Член на дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по интервентна кардиология, Българската педиатрична асоциация, европейската асоциация по детска кардиология (АЕРС), Европейското дружество по кардиология (ESC).
Председател е на УС на Асоциация „Детско сърце”- неправителствена организация за подкрепа на децата със сърдечни заболявания и техните семейства. Придобива степен професор през 2014 г.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
359029217101
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Маргарита Цонзарова създаде публикация
2014
Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни малформации
Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни малформации

Белодробната артериална хипертония (БАХ) при вродени сърдечни малформации (ВСМ) е една от формит...

Публикации

Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечни малформации
Белодробна артериална хипертония при вродени сърдечн...
Публикация