Последователи
д-р Виолета Цветкова
доц. Владимир Гончев, дм
доц. Евгения Станкова, дм
доц. Евгения Станкова, дм
Клинична токсикология
д-р Йоана Митева
д-р Йоана Митева
Нервни болести / Неврология