Опит

Началник отделение Кардиохирургия
1000, София, България, ул. Околовръстен път 127

Образование

Кардиохирургия
Кардиология
Съдова хирургия

Специалности

Кардиохирургия
Съдова хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb