За мен

Завършва медицина в МУ – София през 2007г. От 2008 г. специализира Кардиология в СБАЛССЗ „Света Екатерина“ – София. През 2013 г. придобива специалност Кардиология.

Роден в Стара Загора.

Завършва медицина в МУ – София през 2007г.
От 2008 г. специализира Кардиология в СБАЛССЗ „Света Екатерина“ – София.
През 2013 г. придобива специалност Кардиология.

Трудовият му стаж включва работа като:

- асистент в частен кардиологичен кабинет

- лекар-ординатор в Отделение по Вътрешни Болести към МБАЛ „Св. София“

- лекар към ДКЦ Първа Градска Болница – София, а от 2009 г. работи като лекар в МЦ “Полимед” АД.
Провежда кардиологични диагностично-консултативни прегледи и има опит в извършването на високо специализирани дейности (ВСД): ехокардиография, велотест (ЕКГ стрес-тест), 24-часа холтер ЕКГ мониториране, 24-часа мониториране на АН (тонопорт), функционално изследване на дишането (ФИД), определяне на индекс глезен-ръка (ABI).

Опит

1000, София, България, ул. Брегалница 47
35928157901
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

12:00 - 18:00

Четвъртък

12:00 - 18:00

Сряда

12:00 - 16:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител