Последователи
д-р Виолета Цветкова
д-р Димитър  Симов