Опит

5000, Велико Търново, България, ел. Ниш 1
Платен прием
Работи с осигурител
5000, Велико Търново, България, ул. Марно поле 21
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:30

Вторник

14:30 - 18:30

Четвъртък

14:30 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Вътрешни болести

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb